witamy na stronie wytwórni cukierniczej AMIR

+48 506 410 401

Przetargi

"AMIR" WYTWÓRNIA CUKIERNICZA KATARZYNA SERRI, ADNAN SERRI realizuje projekt "Wdrożenie innowacyjnego produktu spożywczego i procesu jego wytwarzania" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka, Działania II.3 Zwiększenie Konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP


1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 na urządzenia do produkcji wyrobów ciastkarskich (Opublikowano 19.05.2016)

2. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 na rearanżację magazynu (Opublikowano 24.05.2016)